Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

БДП

 

Заповед № РД09-156/27.01.2023 на Министъра на образованието и науката за актуализация Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищно образование

 

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищно образование