Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Бюджет и отчети

Прикачени документи

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023г
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023
Отчет към 31.03.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022
Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2022 г. до 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2021 г. до 30.09.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2021 г.
Утвърден бюджет за 2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2019 г. до 30.09.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2019 г.