Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Бюджет и отчети

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г.