Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Администрация

 

Марияна Коджаманова
Гл. счетоводител

Магистър, Счетоводство и контрол
E-mail: info-2000107@edu.mon.bg

  Веселина Стефанова
Касиер-домакин
Магистър по икономика

E-mail: info-2000107@edu.mon.bg


Милена Милкова
Завеждащ административна служба (ЗАС)

Магистър по икономика
E-mail: info-2000107@edu.mon.bg