Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Начален етап

Станимира Ганчева
Кл. ръководител на 1 "а" клас,
Бакалавър по НУП, 
IV ПКС
E-mail: 

Петя Дунчева
Кл. ръководител на 1 "б" клас,
Магистър по НУП, Магистър по
информационни технологии, 
ПКС
E-mail: 
duncheva.p@gmail.com
Web site: http://bklass.seliminski.com

Мария Герасова
Класен ръководител на 1 "в" клас
Бакалавър по НУП, ПКС

E-mail: 

Мариана Недева
Класен ръководител на 2  "а" клас
Магистър по НУП

E-mail: nedeva_1963@abv.bg
Станимира Фандъкова
Класен ръководител на 2 "б" клас
Магистър по НУП,
английски език

E-mail: mira.fandakova@abv.bg
Николина Демирева
Класен ръководител на 2 "в" клас
Магистър по НУП

E-mail: nikolina_demireva@abv.bg
Красимира Митева
Класен ръководител на 3
 "а" клас
Магистър по НУП

E-mail: krasimira_miteva1965@abv.bg
Янка Кириловa
Класен ръководител на 3 "б" клас
Магистър по ПНУП, 
ПКС
E-mail: ianka2002@abv.bg
Eлена Миткова
Класен ръководител на 3 "в" клас
Магистър по ПНУП
E-mail: 
elena.mitkova@abv.bg
Бояна Петкова
Класен ръководител на 4 "а" клас

Магистър по НУП, II ПКС
E-mail: boyana.p@abv.bg
Руска Симеонова
Класен ръководител на 4 "б" клас

Магистър по НУП, II ПКС
E-mail: ruslana_1963@abv.bg
Даниела Кирова
Класен ръководител на 4 "в" клас
Магистър по НУП, 
II ПКС
E-mail: dandi65@abv.bg
Мирослава Митева-Тенева
Бакалавър по ПНУП, Магистър по Педагогика, организация и управление на образованието, Учител ПИГ
E-mail: mirka78@abv.bg
Гергана Василева
Магистър по ПНУП,
Учител ПИГ

E-mail: vasilevagergana22@abv.bg

Катя Луланска
Магистър по НУП,
информационни технологии, 
II ПКС

Учител ПИГ
E-mail: katya_lu@abv.bg

Миглена Тодорова
Учител ПИГ, Магистър ПНУП,

E-mail:
Мина Йотова
Магистър по ПНУП,
Учител ПИГ

E-mail: 
Анна Илиева
Магистър по
начална училищна педагогика,  
II ПКС
Учител ПИГ
E-mail: annilieva@abv.bg

Женя Незами
Магистър по начална училищна педагогика, английски език, E-mail: zhenianezami@abv.bg