Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Ръководство


Донка Славова

Директор
Магистър, Учител 
по химия и физика, II ПКС

E-mail: d.slavova1968@gmail.comВаня Пенчева

Заместник-директор по учебната дейност
Магистър, Учител 
по химия и физика, II ПКС

E-mail: ivan_sel@abv.bg


 

Д-р Владимира Тенева

Заместник-директор по учебната дейност
Доктор в ПН
Педагогика
Специалност: "Теория на възпитанието и дидактика"


E-mail: vladimira.teneva@edu.mon.bg