Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Ръководство

 

Станимир Трифонов

Директор
Магистър, Педагогика на обучението по физическо възпитание, спортна педагогика


E-mail: info-2000107@edu.mon.bg

 


 

 

 

д-р Десислава Парушева

Заместник-директор по учебната дейност
Доктор в ПН 1.2 Педагогика

Специалност: Теория на възпитанието и дидактика"


E-mail: info-2000107@edu.mon.bg

 


 

д-р Владимира Тенева

Заместник-директор по учебната дейност

Доктор в ПН 1.2 Педагогика

Специалност: Теория на възпитанието и дидактика"

E-mail: info-2000107@edu.mon.bg