Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Акредитация "Еразъм+"

Основно училище "Д-р Иван Селимински" гр. Сливен получи акредитация в сектор "Училищно образование" по програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани".

Целите на работа по Програмата са са в синхрон с изискванията и предизвикателствата на съвремието: квалификация на персонола, обучение в дигитален свят, изграждане на приобщаваща среда за учене и възпитание, екипна работа, екологично образование

За реализирането на всяка цел  са планирани дейности, а резултатите ще се наблюдават и констатират в процеса на работа чрез планирани инициативи в следващите три години.