Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Спечелен проект по програма "Еразъм +", КД1: Образователна мобилност за граждани

Спечелен проект по програма "Еразъм +", КД1: Образователна мобилност за граждани

2016 г.

 

"Повишаване качеството на обучение и мотивация за учене с цел плавен преход между начален и прогимназиален етап на образование" е проект по програма „Еразъм +“, КД1: Образователна мобилност за граждани, чрез който 4 учители от ОУ „Д-р Иван Селимински“, град Сливен,  ще повишат своята квалификация във Великобритания.


Проектът е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси в размер на 14 600 евро и ще бъде осъществен в рамките на една година. Учителите ще повишат квалификацията си относно използването на ИКТ в часовете по английски език и музика, ще усъвършенстват своите езикови и методологически компетентности, които ще приложат в работата си, ще споделят идеите за европейско образование със своите колеги в училището и региона на предвидени по програмата от дейности по Проекта инициативи, така че придобитият опит да бъде разпространен.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ", гр. Сливен  

2017 г.

ОУ “Д-р Иван Селимински” приключи своята работа по Проект по КД1 на Европейска програма "Еразъм+” на тема: "Модерно образование, ориентирано към личността на ученика - интереси, потребности, заложби".
Проектът е на стойност 12, 105 евро и е съфинансиран от ЦРЧР в качеството си на Национална агенция към ЕК на ЕС.
В рамките на една година бяха реализирани четири мобилности в Италия, Ирландия и Германия.
Учител по английски език участва в двуседмичен обучителен курс в "Алфа Колидж", Дъблин на тема „Технологии в класната стая“.
Учителката по немски език освежи своите знания в курс на тема "Език и практическа методология на немски език" в институт „Хоризонте“, Германия.
Помощник-директорът участва в едноседмичен курс на тема “Креативност в обучението на подрастващите", проведен в гр. Болоня, Италия, а психологът на училището бе впечатлен от организаията на провеждане и темите за разискване в обучителен курс на тема "Управление на конфликти и емоционална грамотност" във Флоренция, Италия.
В рамките на Проекта бяха реализирани открити уроци по различни учебни дисциплини, проекто-базирани уроци, състезания и олимпиади, благотворителни инициативи, сценично-музикални тържества.
Целта, която ни водеше в тази посока, е все по-висок процент ученици да бъдат мотивирани да учат, да изпитват потребността да бъдат по-информирани, да разкриват и реализират своя талант, да търсят ценното и стойностното във взаимоотношенията си.

Убедени сме, че в основата на този процес са базисните компетентности и постоянната продължаваща квалификация на учителите. Водещата цел е дълбоко осъзната от нас - да се повиши качеството на обучение чрез иновативни техники и практики, прилагайки интерактивни методи на обучение и ИКТ в клас; все повече ученици да бъдат мотивирани да изразят своите интереси, потребности, талант.