Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Конкурс за създаване на приказна история по Проекта на тема: „Луди за музика, изкуство, театър!“

 
 

 
MAD 4 MAD
MAD FOR MUSIC, ART, DRAMA


Конкурс за създаване на приказна история по Проекта на тема: „Луди за музика, изкуство, театър!“
В проекта участват ОУ „Д-р Иван Селимински“ - Сливен, България, училище от гр. Измир, Турция  и училище от гр. Мезьокьовежд, Унгария.
В конкурса могат да участват ученици от 4. до 7. клас – индивидуално или групово.
Целта е да се създаде приказна история – 2 печатни страници формат Times New Roman / размер на шрифта 14 пункта.
Заглавието на историята измислете вие. Няма ограничение в темата. Напишете своите творби така, че те да могат да бъдат драматизирани и да изглеждат като малка, емоционална пиеса, носеща послание и настроение!
Начало на конкурса: 01.11.2018
Краен срок: 01.12.2018
Обявяване на резултатите, награждаване: 10.12.2018 г.

 

 

 
 
 

От 01.11.2018 до 10.12.2018 г. се проведе конкурс по творческо писане на приказна история, която впоследствие да бъде драматизирана и представена на сцена. Инициативата е включена в дейностите по проект на тема „Луди за музика, изкуство, театър“, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. “Mad for Music, Art, Drama”; Договор N: 2018-1-TR01-KA229-058020_3
Участваха  28 ученика от 5 клас, които проведоха състезанието си по класове и излъчиха най-добрите творби във всяка паралелка, които да се състезават с приказните истории от останалите класове.
Във втория етап от конкурса участваха 18 ученика от 4,
 5, 6 и 7 клас, които плениха комисията с богатото си творческо въображение и умение за писане по свободно избрана тема.

В конкурса по творческо писане участваха следните ученици:
1. Дарина Лисичкова 
- „Приказка за доброто и злото“ - .б клас
2. Никалас Георгиев 
- „Вълшебната пещера“ – 5.а клас
3. Андреана Андреева 
- „Момък и щурец“ – 5.в клас
4. Радост Михайлова 
- „Обединяваща любов“ – 5.в клас
5. Вероника Плачкова 
- „Робство“ – 5.в клас
6. Полина Стойнова 
- „Мързеливият Джаспър“ - 7.б клас
7. Мартин Бонев 
- „Доброто възтържествува“  4.б клас
8. Стефан Петров 
- „Приключенията на остров Драконотопия“ – 7.б клас
9. Доника Иванова
 - „ Малката Алиса“ – 7.б клас
10. Симона Василева – 1. „Жабката София“; 2. „Калинката с кривите рогца“; 3. „Пуфел, Стефко и Хайванчо“
 - 6.а клас
11. Гергана Михайлова 
- „ Елате да ни видите“ – 5.б клас
12. Паола Енчева 
- „Братче и сестриче“- 5.б клас
13. Ивет Димитрова – 5.в клас
14. Яна Стефанова 
- „Вълшебната отвара“ - 4.а клас
15. Елеонора Василева 
- „Приключенията на шест приятели“ – 5.а
16. Елена Кристина Тотън
 - „Силата на любовта“ - 5.а клас
17. Кристиана Кръстева 
- „Пакостник“ - 5.а клас
18. Наталия Терзиева – 5в кла
с

Приказните истории бяха дискутирани и оценени  от комисия  учители.


Награди получиха следните ученици:
I място - Паола Енчева „Братче и сестриче“- 5.б клас
II място -  Яна Стефанова „Вълшебната отвара“- 4.а клас
III място - Никалас Георгиев „ Вълшебната пещера“– 5.а клас
III място - Симона Василева – 1. „Жабката София“;


Присъдени бяха и  две поощрителни награди за:
- Стефан Петров „Приключенията на остров Драконотопия“ – 7.б
- Вероника Плачкова „Робство“
 – 5.в клас

21.12.2018