Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Умните учители играят повече

В периода 13.08.2023 - 19.08.2023 г. се проведоха първите две мобилности по програма Еразъм+, проект № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000130611,  Ключова дейност 1: ,,Образователна мобилност на граждани‘‘, сектор ,,Училищно образование и обучение‘‘, финансиран от ЕК на ЕС.

Йоана Динева и Диана Петрова, учители по български език и литература в ОУ "Д-р Иван Селимински" се завърнаха от едноседмично обучение в гр. Рейкявик, Исландия. Мобилността е организирана от PMS Erasmus+.

Основни акценти в обучението за професонално развитие бяха:

 • обособяване на успешни и ненатоварващи техники за планиране на учебните часове;
 • придържане към академичен тип обучение чрез използване на практически/дидактически материали за стимулиране на повече движение в учебната среда;
 • използване на комбинирани методи, включващи песнопения, разказване на истории и др., като похвати в преподаването;
 • употреба на технически средства в класната стая;
 • прилагане на осъзнати и релаксиращи дейности в класната стая/now minutes;
 • методи за подобрения във връзките учител-ученик за даване/получаване на обратна връзка;
 • употреба и изработка на сензорни ресурси в класната стая, като помощни средства при учене;
 • споделяне на опит и добри практики между участниците от различни държави.

Госпожа Динева и г-жа Петрова имаха възможността да се докоснат до исландската образователна система и да почерпят опит от колеги от Спортно училище Laugalaekjaskoli, като активното им участие във всички дейности на курса позволи усъвършенстване на езикови умения и компетентности по английски език по време на общуването  с преподаватели и колеги от различни държави във всекидневните контакти, в работата по групи и проекти, в състезанията. Допълнителното участие в културната обиколка на Рейкявик осигури по-богата обща представа, както за културата и историята на Исландия, така и за исландската образователна система. В допълнение, цялостното им участие в курса обогати уменията и представите за: 

 • Уверено и по-активно организиране на двигателни дейности в часовете по предмета;
 • Активно споделяне/обмен на идеи и добри практики с други колеги;
 • Желание за упражняване на дейности, които ни изкарват извън зоната ни на комфорт, както и извън рутинния метод за провеждане на учебно занятие;
 • Увереност за взаимодействие и комуникиране с другите в мултикултурна обстановка;
 • Осъзнаване необходимостта от релаксиращи дейности в училищната рутина;
 • Мотивация за по-активна работа в екип и провеждане на споделени практики;
 • Възможност и стремеж към комбиниране на забавлението, интереса на учениците в съответната възрастова група и усвояването на учебния материал;
 • Обогатяване на методите за споделяне на идеи чрез дигитални платформи без излишна натовареност и сложност.