Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Доброволчески клуб ,,СъединенИ“

Доброволчески клуб ,,СъединенИ“ е създаден през 2018-2019 учебна година.

Учениците от начален етап подават ръка на добри каузи. Подкрепят най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes.org:) Доброволците даряват своето време, знания и умения.
 Целта е младите хора да пораснат като активни граждани, ангажиращи се с решаване на проблеми в полза на училищната общност на  местно и национално ниво.