Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Клуб "Благонравие - Православие"

Клуб ,,Благонравие – Православие“ е създаден през учебната 2018-2019 година в начален етап.

Чрез заниманията в Клуб ,,Благонравие – Православие“ се изграждат  постепенно добродетели, които повече от 2 000 години доказват, че променят личността.
 Учениците се подготвят да бъдат: полезни за себе си,  за рода си;   добри хора, които милеят за родината си.