Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

На 01.03.23г. с тържествен концерт ОУ ,,Д-р Иван Селимински‘‘ отпразнува своя юбилеен празник по повод навършването на 115 години от основаването на училището.

На 01.03. ОУ “Д-р Иван Селимински” тържествено отбеляза своя 115-годишен юбилей, който се проведе в ДТ “Стефан Киров”. Официални гости на събитието бяха г-н Стефан Радев - кмет на община Сливен, г-н Минчо Афузов - областен управител, г-н Димитър Митев - Председател на общински съвет Сливен, г-жа Пепа Чиликова - Заместник-кмет Хуманитарни дейности Сливен, г-жа Лидия Димитрова - председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедание, г-жа Кристияна Станкова - Началник на РУО-Сливен, г-жа Светослава Гърдева - председател на Обществения съвет, г-жа Миглена Константинова - председател на училищното настоятелство, гости от образователни институции. Сред публиката бяха бивши възпитаници на училището, родители, учители, ученици.

 В тържественото си слово г-жа Донка Славова изказа благодарност към всички, които са положили усилия за утвърждаване авторитета на училището, което е мост, по който през годините преминават поколение след поколение от детството към зрелостта.

 В поздравителното си слово г-н Радев отбеляза, че много от възпитаниците на ОУ „ Д-р Иван Селимински“ са станали активни обществени дейци и призова присъстващите да вярват в българското образование, защото то възпитава в почитане на доброто, в толерантност и съпричастност.

Получихме още поздравителни адреси и цветя от:

 Кмета на Община Сливен

Областен управител на област Сливен

Общински съвет - Сливен

РУО Сливен

НУ „Васил Левски“ гр. Сливен

ОУ „Димитър Петров“ гр. Сливен

СУ „Пейо Яворов“ гр. Сливен

ОУ „Юрий Гагарин“ гр. Сливен

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сливен

ОУ „Елисавета Багряна“ гр. Сливен

ППМГ „Добри Чинтулов“ гр. Сливен

Председател на Обществен съвет към ОУ „Д-р Иван Селимински“ гр. Сливен

 В основата на сценария бе положена идеята за приемствеността между поколенията, преминали през училище. Въпреки неизбежните разлики между миналото, настоящото и бъдещото поколение ученици, те са обединени от привързаността към своето училище. То е техен втори дом, то е свиден спомен, настояща грижа, място, където се раждат приятелства за цял живот и никнат криле за полет към осъществени мечти.

 Честването на всеки юбилей е вълнуващо преживяване, защото това е празник на много поколения, оставили светла следа в летописа на училището. И неслучайно празниците идват, за да оценим изминатия път, да си спомним с добра дума онези, които оставиха тук не само труда си, но и част от сърцето си, за да бъде здраво и дълголетно съграденото-115 години на съзидание, достойнство и заслужено самочувствие!