Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Занимания по интереси по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта" 2023/2024

ОУ "Д-р Иван Селимински" гр. Сливен ще кандидатства за втора проредна година по НП "Заедно в изкуствата и спорта". 

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030). 

  • Цели на програмата:

- Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

- Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;

- Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;

- Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;

- Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

 - Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата,

както и към колективните спортове;

 - Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

 

През учебната 2023-2024 година се предвижда да се сформират следните групи:

 

МОДУЛ "ИЗУСТВА"

 - Театрално изкуство - за ученици 5-7 клас

 - Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен - за ученици 5-7 клас

 - Група за народни танци - за ученици 1-4 клас

 

МОДУЛ "СПОРТ"

 - Отбор по футбол - момчета 1-4 клас

 - Отбол по футбол - момчета 5-7 клас

 - Отбор по баскетбол - момичета 5-7 клас