Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен

НП "Отново Заедно"

 

Стартира НП „Отново заедно“ на МОН, целта на която е създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните три учебни години и за подпомагане на социализацията им.

Програма предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика. 

Педагогическият съвет на ОУ "Д-р Иван Селимински" взе решение за участие в Националната програма „Отново заедно“, предвиждаща почивка, осигурена финансово от МОН за до 40 ученици, с до 4 ръководители.

Ученическото туристическо пътуване ще се осъществи в периода 17.07.2022 – 22.07.2022 г. за 6 дни/ 5 пълни пансиона/ в гр. Банско.

 

Заявления-декларации за включване на ученици в НП „Отново заедно“ ще се приемат в канцеларията на училището  от 20.06.2022 – 24.06.2022г., вкл. от 09:00 часа до 15:30 часа или на e-mail: ivan_sel@abv.bg.

Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извършва подбор за участие на ученици в НП “Отново заедно”, 2022 г. на МОН въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Следва всеки ученик и родител, които кандидатстват, да попълнят заявлението и да приложат документи, където е необходимо. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните  деца за одобрение от педагогическия съвет.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ПО ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

  

 1. Продължителност на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС): (макс. 3 т.)
  • Ученик, обучавал се в ОРЕС до 2 седмици – 1 т.
  • Ученик, обучавал се в ОРЕС от 2 до 4 седмици – 2 т.
  • Ученик, обучавал се в ОРЕС повече от 4 седмици – 3 т.
 2. Социален статус: (макс. 2 т.)
  • ученик от семейство с повече от две деца (до 18 години) – 2 т.
  • ученик с един родител/без родители – 1 т.
 3. Здравен статус: (макс. 2 т.)
  • ученик, преболедувал Ковид-19 – 2 т.
  • ученик, контактен на болен от Ковид-19 в семейството – 1 т.
 4. Представяне на ученика в учебния процес: (макс. 7 т.)
  • Среден успех от общообразователния учебен процес
   • Пълен отличен успех (6.00) – 4 т.
   • Непълен отличен успех (5,50 – 5,99) – 3 т.
   • Много добър успех (4,50-5,49) – 2 т.
   • Добър успех (3,50 – 4,49) – 1
  • Активно участие в дейности, свързани с училищния живот.
   • участие в национални олимпиади и състезания – 3т.
   • участие в извънкласни дейности 2 т.
   • участие в доброволчески инициативи 1 т.

 

Недопускане до класиране:

 

 • Ученици с допуснати 5 или над 5 отсъствия по неуважителни причини през учебната година.
 • Ученици с наложени санкции от класния ръководител или директора през учебната година.

Прикачени документи

Оферта
Заявление-декларация