Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Представителна изява по НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Днес, 22.05. в зала "Зора", се проведе съвместна представителна изява на групите от модул "Изкуства" по НП "Заедно в изкуствата и спорта" от НУ "Васил Левски", ОУ "Д-р Иван Селимински" и СУ "Пейо Яворов".

Певците от вокална група "Алфредо" с ръководител Тодор Стоянов и малките танцьори от група за народни танци при ОУ "Д-р Иван Селимински", с ръководител Михаела Ходжева, демонстрираха завидни умения в сферата на изкуството, придобити през учебната година и заедно с всички участници превърнаха днешния ден в малък празник. 

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), като част от основните цели са:

- Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците.

Благодарим на участниците и техните ръководители!