Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Кръгла маса "Различният час по литература"

По традиция и през тази учебна година СУ “Йордан Йовков‘‘ стана инициатор за провеждане на „кръгла маса”, в която се дискутират предизвикателства, свързани със съвременните методи на обучение в занятията по БЕЛ.

На срещата присъстваха специалисти в областта, както от РУО-Сливен, така и преподаватели от сливенския регион, които разглеждаха актуалния проблем за четенето в реална и електронна среда, както и мотивацията на учениците в този процес.  

Събитието се състоя на 02.11.23 г., под надслов ,,Различният час по литература‘‘, а темата на дискусията през тази учебна година бе ,,Новите предизвикателства‘‘.

Сред желаещите, да споделят своя опит, бе и г-жа Йоана Динева от ОУ “Д-р Иван Селимински‘‘, която представи доклад на тема ,,Приложимост на дигиталния подход в занятията по български език и литература‘‘. В основата на нейното представяне бяха заложени дейности, свързани с прилагане на дигитални инструменти (в частност Canva) в часовете по литература, като средство за мотивация при четене и метод за използване на придобити в областта знания на учениците, които да прилагат пълноценно при работата си с художествени текстове.

Фокусът бе поставен върху последователни практически дейности със засилена употреба на дигитални приложения, които учениците са използвали за направата на електронна книга с авторски текстове. В своята цялост акцентът от доклада попадна и върху процесът на работа с художествен текст, при който чрез комбинативни методи на учене, се оказва благоприятно въздействие върху изградените умения за съставяне на текст, развитие на комуникативно-речевите способности на учениците и формиране на траен интерес и любов към езика и изкуството.