Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Успешно приключване на първата година по програма "Училища за пример"

 

Екипът на ОУ „Д-р Иван Селимински“ гр. Сливен е част от програмата „Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“. Проектът бе спечелен през 2021 година и по време на учебната 2021-2022 година три учителски екипа успешно преминаха през серия онлайн и присъствени обучения за споделено лидерство и прилагане на иновативни практики в обучението. Създадоха се професионални училищни общности за творческо учене, измерване благополучието на учениците и взаимни посещения, с което които утвърдиха и приложиха модерните и иновативни практики зя взаимодействие, учене и преподаване.

В периода 04.06.22г. - 05.06.22г. представители на трите професионално-училищни общности и лидерския екип на училището, взеха участие в работна среща по приключване на първата си година по програма „Училища за пример“ на Фондация ,,Заедно в час‘‘, като домакин на мероприятието беше СУ ,,Емилиян Станев‘‘- гр. Велико Търново.

„Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.  

Програмата се състои от две неразделни части: 

  • Курс Лидерство в училище: надгражда уменията на лидерския екип да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани от практиката и науката подходи;
  • Курс по избор на училището, свързан с различни методи на преподаване: надгражда уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в една от 4 области, спрямо конкретните нужди на училището.

 

Участието в програма дава нови хоризонти в дизайна на образователната среда, насърчава сътрудничеството и партньорството както в училищната общност, така и между училища от цяла България.