Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Образование за утрешния ден

Информация за проекта - ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Информация за проекта

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден", финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 год. За учебната 2019/2020 год. ОУ „Д-р Иван Селимински" град Сливен започна работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за ...