Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Полезни връзки

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

  • "Национална телефонна линия за деца" - 116 111
  • "Национална система за спешни повиквания" - 112
  • Отдел "Закрила на детето" - 044 62 57 25 и 044 62 50 83
  • РУО Сливен – И. Толева - 044 611 020