Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Прием в 1. клас 2023/2024

 

ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Сливен за учебната 2023/ 2024 г. утвърден със Заповед № РД15-516/ 20.03.2023г.

 

 

Първо класиране

 

Дата

Дейности по приема

 

 

 

1

25 май 2023 г.

 

Обявяване на свободните места

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирания сайт за прием.

Начална дата за отваряне на системата

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

2

30 май 2023 г.

Крайна дата – затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

3

1 юни 2023 г.

Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

2 юни 2023 г.

Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

 

5

6 юни 2023 г.

Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или родителите отказват приема.

     

 

 

Второ класиране

 

Дата

Дейности по приема

 

 

1

7 юни 2023 г.

 

Обявяване на свободните места

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани

свободните места в специализирания сайт за прием.

Начална дата за отваряне на системата

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

2

9 юни 2023 г.

Крайна дата – затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

3

12 юни 2023 г.

Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

13 юни 2023 г.

Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

 

5

15 юни 2023 г.

Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или родителите отказват приема.

 

Трето класиране

 

Дата

Дейности по приема

 

 

 

1

16 юни 2023 г.

 

Обявяване на свободните места

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирания сайт за прием.

Начална дата за отваряне на системата

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

2

20 юни 2023 г.

Крайна дата – затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

3

22 юни 2023 г.

Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

23 юни 2023 г.

Начална дата за записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

 

5

 

27 юни 2023 г.

Крайна дата за записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или родителите отказват приема.

 

Забележка: В съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сливен (приета с Решение № 529/26.01.2017 г. на Общински съвет-Сливен), централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания по настоящия график на дейностите. След третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места.

 

  

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ОБЩИНА СЛИВЕН