Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Прием в 5. клас 2022-2023

На основание чл. 258 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Глава четвърта, Радел II от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен, е утвърден следният план-прием за учебната 2022/2023 година:

  • Пети клас - 4 паралелки, с по 26 ученици в паралелка

 

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

 

Критерии за прием:

 

 

Критерии

точки

К1

Брат/сестра, обучаващи се  в училище

20 т.

К2

Ученици, завършили 4. клас в НУ „Васил Левски“

15 т.

К3

Ученици от други училища

10 т.

 

 

При равен брой точки се прилага допълнителен критерий - резултат от НВО в 4. клас

 

 

График на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година:

 

Подаване на заявление по образец и копие на удостоверение за завършен 4. клас

21 - 22.06.2022 г.

Първо класиране

24.06.2022 г.

Записване

27.06 - 28.06.2022 г.

Обявяване на свободни места за второ класиране

29.06.2022

Второ класиране

30.06.2022 г.

Записване

04.07.2022 г.

Обявяване на свободните места

След 04.07.2022 г.

 

 

Записване:

  • Необходими документи:
  • оригинал на удостоверение за завършен 4. клас;
  • удостоверение за преместване;
  • Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват класираният ученик в установените срокове по т. 2.
  • Училищната комисия извършва проверка на задължителните документи, установяващи наличие на предимства;
  • При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни по критериите, посочени в заявлението, ученикът няма да бъде записан, отпада от приема и на негово място се приема друг ученик;
  • Директорът утвърждава списъците с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на учебната година.

 

График за работа на комисията:

 Приемане на заявления: 21 - 22.06.2022 г.

21.06.2022 г.

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч.  

Втора смяна: от 13:00 ч. до 17:00 ч. 

22.06.2022 г.

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч.

Втора смяна: от 13:00 ч. до 17:00 ч. 

 

Записване след първо класиране:

27.06.2022 г.

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч. 

Втора смяна: от 13:00 ч. до 17:00 ч. 

28.06.2022 г.

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч. 

Втора смяна: от 13:00 ч. до 18:00 ч. 

 

На 08.09.2022 г. (четвъртък) в 10:00 часа ще бъде обявено  разпределението на новоприетите петокласници в училището по паралелки!

Срещата е предвидена за всички ученици в пети клас, като в същия ден ще се запознаят с класните си ръководители и ще получат учебниците си за новата учебна година.