Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Прием в 5. клас 2024-2025

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Глава четвърта, Радел II от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен, е утвърден следният план-прием за учебната 2024/2025 година:

  • Пети клас - 4 паралелки, с по 26 ученици в паралелка

 

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

 

Критерии за прием:

 

 

Критерии

точки

К1

Брат/сестра, обучаващи се  в училище

20 т.

К2

Ученици, завършили 4. клас в НУ „Васил Левски“

15 т.

К3

Ученици от други училища

10 т.

 

 

При равен брой точки се прилага допълнителен критерий - резултат от НВО в 4. клас

 

 

График на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година:

 

Подаване на заявление по образец и копие на удостоверение за завършен 4. клас

24.06 - 25.06. 2024

Обявяване на резултатите от Първо класиране

До 27 юни 2024 г. вкл.

Записване на класираните ученици от първо класиране

28.06 - 01.07.2024

Обявяване на свободни места за второ класиране

До 2.07.2024 г. вкл.

Второ класиране - подаване на заявления

3.07-04.07.2024 г.

Обявяване на резултатите от втория етап на
класиране

До 05.07.2024 тг.
Записване на класираните ученици на втори етап 08 - 09.07.2024 г.

Обявяване на свободните места

След 10.07.2024 г.

   

 

 

Записване:

  • Необходими документи:
  • Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват класираният ученик в установените срокове по т. 2.
  • Училищната комисия извършва проверка на задължителните документи, установяващи наличие на предимства;
  • При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни по критериите, посочени в заявлението, ученикът няма да бъде записан, отпада от приема и на негово място се приема друг ученик;
  • Директорът утвърждава списъците с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на учебната година.

 

ДАТАТА И ЧАСЪТ ЗА ПЪРВАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ НА САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО!

 

График за работа на комисията 

 

Приемане на заявления: 24 - 25.06.2024 г.

24.06.2024 г.  /понеделник/

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч.  

Втора смяна: от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

25.06.2024 г. /вторник/

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч.

Втора смяна: от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

  Записване след първо класиране:

28.06.2024 г.  /петък/

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч.

Втора смяна: от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

01.07.2024 г. /понеделник/

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч.

Втора смяна: от 13:00 ч. до 17:00 ч.