Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Прием в 5. клас 2023-2024

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Глава четвърта, Радел II от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен, е утвърден следният план-прием за учебната 2023/2024година:

  • Пети клас - 4 паралелки, с по 26 ученици в паралелка

 

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

 

Критерии за прием:

 

 

Критерии

точки

К1

Брат/сестра, обучаващи се  в училище

20 т.

К2

Ученици, завършили 4. клас в НУ „Васил Левски“

15 т.

К3

Ученици от други училища

10 т.

 

 

При равен брой точки се прилага допълнителен критерий - резултат от НВО в 4. клас

 

 

График на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2023/2024 година:

 

Подаване на заявление по образец и копие на удостоверение за завършен 4. клас

19 - 20.06.2023 г.

Първо класиране

21.06.2023 г.

Записване

22 - 23.06.2023 г. 

Обявяване на свободни места за второ класиране

26.06.2023 г.

Второ класиране

27.06.2023 г.

Записване

28.06.2023 г.

Обявяване на свободните места

След 28.06.2023 г.

 

 

Записване:

  • Необходими документи:
  • оригинал на удостоверение за завършен 4. клас;
  • удостоверение за преместване;
  • Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват класираният ученик в установените срокове по т. 2.
  • Училищната комисия извършва проверка на задължителните документи, установяващи наличие на предимства;
  • При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни по критериите, посочени в заявлението, ученикът няма да бъде записан, отпада от приема и на негово място се приема друг ученик;
  • Директорът утвърждава списъците с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на учебната година.

 

График за работа на комисията:

 Приемане на заявления: 19 - 20.06.2023 г

19.06.2023 г.  /понеделник/

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч.  

Втора смяна: от 13:00 ч. до 17:00 ч. 

20.06.2023 г. /вторник/

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч.

Втора смяна: от 13:00 ч. до 17:00 ч. 

 

Записване след първо класиране:

22.06.2023 г.  /четвъртък/

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч. 

Втора смяна: от 13:00 ч. до 17:00 ч. 

23.06.2023 г. /петък/

Първа смяна: от 8:00 ч. до 13:00 ч. 

Втора смяна: от 13:00 ч. до 18:00 ч. 

 

 

 

 

СПИСЪК 

НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

№ по ред

Име

Презиме

Фамилия

Вх. №

1

Александра

Апостолова

Зафирова

12

2

Александър

Димитров

Копкалиев

19

3

Аня

Стефанова

Немцова

32

4

Благовеста

Росенова

Русчева

29

5

Виктор

Атанасов

Вълчев

16

6

Виктор

Веселинов

Кънчев

25

7

Габриела

Станимирова

Минчева

4

8

Даниела

Георгиева

Иванова

20

9

Даниил

Стефанов

Куцаров

13

10

Дария

Тихомирова

Йорданова

23

11

Ивона

Ивова

Кермекчиева

18

12

Йордан

Евгений

Балев

6

13

Калин

Петков

Вълчанов

36

14

Калоян

Николаев

Черганов

9

15

Карина

Минчева

Афузова

10

16

Карина

Стоянова

Димова

17

17

Катрина

Веселинова

Дякова

26

18

Константин

Александров

Алексиев

34

19

Маргарита

Любомирова

Петрова

5

20

Мартин

Мирослав

Минков

8

21

Мартин

Михайлов

Каябашев

7

22

Назмие

Керимова

Федаимова

22

23

Николета

Деянова

Калайджиева

28

24

Павлена

Пламенова

Динева

31

25

Павлин

Кристинов

Кътев

24

26

Петър

Росенов

Русчев

30

27

Петя

Георгиева

Василева

21

28

Росен

Росенов

Стефанов

33

29

Светлин

Емилов

Сотев

1

30

Симеон

Пламенов

Ангелов

15

31

Симона

Николаева

Конарева

14

32

Сияна

Ивайлова

Хараламбова

3

33

Стелиан

Станиславов

Стефанов

2

34

Теа

Петкова

Вълчанова

35

35

Християн

Диамандиев

Диамандиев

11

36

Християн-Боян

Николаев

Бъчваров

27

 

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА : 10 

Прием на заявления за второ класиране: 26 юни 2023 

Класиране: 27 юни 2023

Записване след второ класиране: 28 юни 2023

 

СПИСЪК 

НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

№ по ред Име Презиме Фамилия Вх. №
1 Дария  Венелинова Джиджева 37
2 Иван Венелинов Джиджев 38