Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи