Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Първокласници се обучават на работа в дигитална среда

В началото на месец ноември започна обучението на първокласниците за работа в електронна среда по Дейност 2, проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Това е тригодишна програма, чрез която се цели подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда, създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения. Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Близо 69 ученици от първи клас преминаха обучение за работа с платформата MS Teams под ръковоството на учителите Е. Миткова, П. Дунчева и Г. Забунова.