Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Телефонни линии

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

  • 116 111 „Национална телефонна линия за деца”
  • 112  „Национална система за спешни повиквания”
  • 044 62 57 25 и 044 62 50 83 - Отдел „Закрила на детето”
  • 044 611 020  РУО Сливен - И. Толева