Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Летопис

1908 г. В квартала “Ески джеми” /”Старата джамия”/ в гр. Сливен новопостроено училище с четири класни стаи отваря вратите си за ученици от първо до четвърто отделение. Първи учители в него са Атанас Николов /главен учител/, Марин Дойчев, Димитър Стефанов и Мария Арнаудова.

1909 г. На заседание на Общинския съвет, заедно с Училищното настоятелство в гр.Сливен, главни учители и някои по-видни граждани, училището се наименува “Д-р Иван Селимински”.

1922-1923 г. Министерството на народното просвещение с предписание под №554 от 6.02.1923 г., въз основа на член 45 от ЗНП и съгласно решение на Бургаския окръжен училищен съвет, постановяват да се отдели и функционира самостоятелно Трета пълна прогимназия в гр. Сливен. За директор е назначен Иван Тодоров Стоянов.

1923-1924 г. Прогимназията се помещава в сградата на Сливенската държавна мъжка гимназия /бивша постройка на ТОХ/, където има свободни седем класни стаи.

1925-1926 г. Трета пълна прогимназия е настанена в сградата на Първоначално училище “Д-р Ив.Селимински”, чиито ученици се преместват в НУ "Генерал Кесяков" /днес НУ "В.Левски"/. Трета прогимназия наследява името на началното училище “Д-р Ив.Селимински”. През 1925 г. е надстроен втори етаж на старото училище и класните стаи стават осем. Общият брой на учителите е 12. 

1928 г. Учителят Стефан Димов възстановява струнния оркестър и организира певчески хор, в който участват и учители. 

1933 г. На Трети март сливенската общественост посреща с бурни овации оперетата “Змей”. Музиката е на Димитър Шампионов, а либретото - на Стефан Султанов. 

1934-1935 г. Активна концертна дейност на хора и струнния оркестър под ръководството на учителя по музика Илия Цеков. 

1938 г. Създава се първата в града ученическа фанфарна музика. Нейни ръководители до края на съществуването й са Милка Панчева, Комсийски, Стефан Димов, Мария Георгиева, Димитър Гагашев. Построява се гимнастически салон на училището. 

1940-1941 г. Разцвет в творческата дейност на музиката, включваща хора, валсове, увертюри. Стефан Димов създава и “Марш на училището”. 

1942-1946 г. Училището е военна болница, а гимнастическият салон - склад за зърнени храни. 

1944 г. Прогимназията е определена за средищна с директор Васил Попов. Обществеността започва да я нарича “Образцова”. 

1945-1948 г. Активна концертна дейност на училищния хор под ръководството на Атанас Паленков и Атанас Банчев. 

1947 г. Надстроява се втори етаж над гимнастическия салон с пет класни стаи. 

1947-1948 г. Фанфарната музика на състезание в гр. Бургас заема първо място в Южна България. Участва в празнична манифестация по случай 24 май в гр.София. 

1949 г. Трета и Четвърта прогимназия се сливат в една Народна прогимназия “Д-р Ив. Селимински”. Общият брой на учениците е 660. С тях работят 20 учители. В зала “Зора” се изнася концерт на фанфарната музика, който има огромен успех. 

1950 г. Фанфарната музика на Трета прогимназия е призната за най-добра в Южна България. 

1954-1955 г. В западната сграда на училището е настанено НУ "Хр.Смирненски". Броят на учениците е по 45-46 в паралелка. 

1956-1957 г. Четвърта прогимназия се отделя като самостоятено училище със собствена сграда, а в Трета прогимназия се влива НУ ”Хр.Смирненски”. Броят на учениците е 1300. По инициатива на директора Жеко Бургуджиев се подобрява материалната база. Училището става пълно основно училище. 

1959-1960 г. Фанфарната музика получава званието “Окръжен първенец” под ръководството на Мария Георгиева. Хорът под ръководството на Люба Петрова е Окръжен първенец. Отборът по гимнастика печели първо място на Републиканско първенство в гр. Габрово, а този по лека атлетика завоюва второ място в страната по четирибой. Построява се топла връзка между съществуващите две сгради на училището със средства на родители. 

1960-1961 г. Трето училище предоставя ученици на новосъздаденото Пето основно училище. 

1963-1964 г. Построено е последното разширение на училището. 

1964-1965 г. В завършената нова пристройка на три етажа се обособяват кабинети по различни предмети. Създава се танцов състав под ръководството на Рашко Чакъров. Поставя се началото на туристическото ориентиране с ръководители Тодор Иванов и Йордан Мудев. По инициатива на учителя Никола Николов се организира първата лекоатлетическа обиколка на училището, която се провежда и до днес в чест на празника му - Трети март. 

1967-1968 г. Движението за наука и техника добива организираност под ръководството на учителя по физика Иван Янков. Отборът по лека атлетика заема първо място в щафетата на вестник “Народен спорт” - Пловдив. Треньори последователно са Никола Николов и Коста Ангелов. Лекоатлетите на Трето училище представят България на три международни състезания – в София, Берлин и Букурещ. 

1978-1979 г. Хорът, под ръководството на Невена Рафаилова, се завръща от Петия републикански фестивал на художествената самодейност със златен медал и лауреатско звание. 

1979-1989 г. Сформиран е състав “Художествено слово”, който печели множество награди. Четири пъти представя окръга на национални рецитали. Всеотдаен ръководител през годините му е поетесата Дияна Маркова. 

1981-1982 г. Създава се горен курс на обучение и се поставя началото на ЕСПУ. Пионерската дружина е отличена с Почетна грамота и с Диплом на ЦС на ДПО “Септемврийче”. Завоювани са първи места от фанфарната музика на окръжни прегледи на маршовата песен, ръководителят е Димитър Гагашев. 

1983-1984 г. Завършва Първи випуск на ЕСПУ. 

На 28.10.1984 г. се отбелязва 75-годишнина от създаването на Трето училище. Колективът получава орден “Червено знаме на труда”, медал на ЦК на БСФС “За особени заслуги”, отличие на ЦК на ДКМС “Петимата от РМС”. Връчен е Почетен знак на Сливен на Господин Василев, Щилияна Райнова, Росица Топракчиева, Мария Дишлиева. 

1984-1985 г. Със заповед РД 14-16 от 16.05.1984 г. на МНП училището се трансформира в ЕСПУ с преподаване на руски език. Обучават се 1800 ученици в 53 паралелки. Създава се клуб "Млад спортист". 

1986-1987 г. Съвместна дейност на преподавателите в училище с ЦИУУРК “Тодор Самодумов”. Базови учители на МНП и Института са: Мария Гераскова, Иванка Кондева, Иван Янков, Димитър Гагашев, Таня Порязова, Цена Славова, Иван Иванов, Дойна Пенчева, Хрисимира Великова. 

1988 г. В празничен концерт в НДК по случай празника на Славянската писменост и култура вземат участие художествени състави на училището. 

1989-1990 г. Танцовият състав под ръководството на Тончо и Магдалена Кисьови поддържа творчески контакти с танцьори от гр. Острава – Чехия, с Дома на културата - гр. Тернопол, с танцов колектив в гр. Ивано Франковск – Украйна. Директорът Господин Василев е награден с орден "Кирил и Методий" - Първа степен. Двадесет и осем учители са удостоени с правителствени ордени и медали. Четиринадесет преподаватели са носители на Първи и Втори клас квалификация. Учителският колектив е удостоен със званието "Първенец" по решение на ЦС на СБУ. 

1992-1993 г. Със Заповед РД 14-29 от 1993 г. на МНП се трансформира НУ "Васил Левски" като самостоятелно. 

1995-1996 г. Утвърдени са нови учебни планове. Стартира програма за ранно чуждоезиково обучение от първи клас на английски език. Създадена е паралелка с хуманитарна насоченост в 9 клас с профил история, а в 11 клас - паралелка с предпрофесионална подготовка по хотелиерство. 

1998 г. Тържествено отбелязване на 90-годишнината на Трето ЕСПУ. Гостува с концерт Котленското музикално училище. За първи път се връчва наградата "Д-р Иван Селимински" за цялостен принос в развитието на Трето училище на дългогодишния директор Господин Василев. 

1998-1999 г. За Директор на училището е назначена Ваня Пенчева. 

1999-2000 г. В училището работи като преподавател по английски език мис Микъла Къук, доброволка от американския Корпус на мира.

2003 г. Училището се преобразува в Основно.

По материали от сборника "100 години светлина" - Сливен, 2008 

2007 г. Създава се химн на училището по текст на сливенската поетеса Петя Александрова и музика на композитора Хайгашод Агасян. Към химна>>

2008 г. Тържествено се чества стогодишния юбилей на училището. Открит е музей.

2009 г. Училището става пълноправен член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.