Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Материална база

Ритъмът на нашето всекидневие е адекватен на всякакви предизвикателства. Европейският стил на организация на реномирано учебно заведение изисква новаторски дух, мислене и постоянство. А триединството между добра материално-техническа база, безкомпромисно качество на учебния процес и професионален мениджмънд, са гаранция за успех.

Училището ежегодно обновява своята материална база. Обучението се извършва в 23 модерно обзаведени класни стаи, три компютърни кабинета, специализирани кабинети по български език, английски език, математика, химия, физика, биология, история, география и видео зала.

На разположение на учениците е библиотека, която непрекъснато се обновява с художествена и научна литература. За спортните занимания разполагаме с четири спортни плащадки и игрища и два физкултурни салона.

Чисти, слънчеви и приветливи са класните стаи за малките ученици. Стремежът ни е всички да се чувстваме уютно и да учим и работим с желание и нестихващ ентусиазъм.