Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен

Обществен съвет

Новият Обществен съвет - 2019 г.

  • Д-р Свилен Станчев Станчев - председател;
  • Теодора Стефанова Велева
  • Милка Стоянова Петкова
  • Мила Георгиева Нинова
  • Кирил Проданов Динев
  • Атанас Тодоров Чанев
  • Велина Андонова Дунчева - представител на Община Сливен
  • Миглена Ненчева Константинова - председател на Училищното настоятелство