Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Униформи

Работата по ритуализацията на училищния живот започва още през 2006 година. По проекта „Мост на партньорство – ученици, учители, родители” се ражда инициативата за създаване на училищна емблема. От 2007 година усилено се работи за въвеждане на униформа. През 2008 година, по случай стогодишния юбилей на училището, тази идея се осъществи. Учениците заживяха със съзнанието и самочувствието, че принадлежат към училище с традиции и здрави духовни опори.

През 2009 година чрез Националната програма „Училището – територия на учениците” бе защитен проект за изработване на училищно униформено облекло.

Педагогическият колектив счита, че униформата помага да се възприема училището не само като образователен център, а и като институция със свои символи и специфичен живот. Тя не е просто облекло. Тя е стил на поведение и допринася за дисциплинирането и самоорганизирането на младия човек. Униформата е символ, с който в цивилизования свят се гордеят. Тя помага на учениците да се чувстват знаково горди, че принадлежат към училище с доказан авторитет. Те се идентифицират в голяма степен със своето училище и така се засилва екипният дух.

Униформеното облекло довежда до равнопоставеност в социално и материално положение и дава възможност за равен старт в живота. Не на последно място, униформата не обезличава, а отличава ученика от представителите на другите училища в града и региона.

Във връзка с осъществяването на проекта са проведени следните дейности:

1.Конкурс за избор на изпълнител на униформата. От три явили се фирми, училищната комисия избра „Треада” ООД – гр. София.

2. С активното участие на родители от училищното настоятелство се проведе конкурс за изработване на емблема, която се бродира върху блузата и жилетката. Проектът за емблема е на госпожа Ана Костова.

3. Организирано е ревю, чрез което се показват избраните цветове и материали. Изготвено е табло със фотографии от дефилето.

Ръководството на училището и целият педагогически колектив са убедени, че носенето на униформи повишава мотивацията на учениците за още по-достойно представяне в различните форми и ритуали в училищния живот и в извънучилищни и общоградски дейности.

http://trea.bg/showroom/