Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

График за консултиране на родители

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И ЗА РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЯТА

НАЧАЛЕН  ЕТАП, УЧЕБНА 2023/2024 г. - II срок

1-4 клас

 

Учител

Клас

Ден

Час

Място

1.

СТАНИМИРА ГАНЧЕВА

I а

вторник

12:00-12:35

класна стая I а

2.

ПЕТЯ ДУНЧЕВА

I б

четвъртък

8:50-9:25

класна стая I б

3.

МАРИЯ ГЕРАСОВА

I в

сряда

12:00-12:35

учителска стая

4.

МАРИАНА  НЕДЕВА

II а

понеделник

09:45-10:20

класна стая IIа

5.

СТАНИМИРА ФАНДЪКОВА

II б

понеделник

08:50-09:25

класна стая II б

6.

НИКОЛИНА ДЕМИРЕВА

II в

понеделник

08:00-08:35

класна стая II в

7.

КРАСИМИРА МИТЕВА

III а

четвъртък

10:40-11:20

класна стая III а

8.

ЯНКА КИРИЛОВА

III б

вторник

08:00-08:40

класна стая III б

9.

ЕЛЕНА МИТКОВА

III в

четвъртък

08:50-09:30

учителска стая

10.

БОЯНА ПЕТКОВА

IV а

сряда

10:40-11:20

класна стая IV а

11.

РУСКА ДРАГОЕВА

IV б

четвъртък

08:00-08:40

класна стая IV б

12.

ДАНИЕЛА КИРОВА

IV в

понеделник

11:30-12:10

класна стая IV в

 

 

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И ЗА РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЯТА

УЧЕБНА 2023/2024 г. – I I срок

5-7 клас

 

Учител

Клас

Ден

Час

Място

1

ЙОАНА ДИНЕВА

сряда

10:40-11:20

учителска стая

2

ДЕЯНА БАКАЛСКА

четвъртък

10:40-11:20

учителска стая

3

МАРГАРИТА ТОДОРОВА

сряда

11:30-12:10

учителска стая

4

СИЛВИЯ КИТАНОВА

понеделник

09:40-10:20

Кабинет № 3

5

ТОНКА ЦУЦОВА

сряда

09:40-10:20

Класна стая VI а

6

ГАЛИНА ЗАБУНОВА

понеделник

09:40-10:20

учителска стая

7

ДИЯНА ДАМЯНОВА

петък

09:40-10:20

учителска стая

8

ДИАНА ПЕТРОВА

вторник

08:50-09:30

учителска стая

9

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

четвъртък

10:40-11:20

учителска стая

10

МАРТИНА  ВЪЛЕВА

четвъртък

11:30-12:10

учителска стая

11

ВАСИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА

понеделник

11:30-12:10

учителска стая

12

АНАСТАСИЯ ЯНАКИЕВА

сряда

10:40-11:20

учителска стая

 

           

Настоящият график е утвърден със Заповед № РД- 09-309/02.02.2024 г. на директора на Основно училище  „Д-р Иван Селимински“ гр. Сливен.