Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

 

 1. Начало и край на учебния ден в Основно училище "Д-р Иван Селимински " 

 

За ученици от:

Начало на учебния ден

Край на учебния ден

Особености при организацията на учебния ден

1.      клас

2.      клас

8:00

16:35

-          Продължителност на учебния час 35 мин

-          Целодневна организация на учебния ден

 3.   клас

8:00

 

17:45

 

 -    Продължителност на учебния час 40 мин

-          Целодневна организация на учебния ден

 4. клас

8.00

 

13.00

-          Преди обед

-          Продължителност на учебния час 40 мин

5, 6 и 7. клас

8.00

 

13.50

 

-          Преди обед

-          Продължителност на учебния час 40 мин

 

2. Разпределение на учебните часове за учениците от 1. клас и 2. Клас

1.  8:00 - 8:35

2. 8:50 - 9:25

3. 9:45 - 10:20

4.10:35 – 11:10

5.11:25 -  12:00

 Учебният час за спортни дейности се провежда веднъж седмично.

 

 2.1. Разпределение на часовете в целодневната организация на учебния ден 1. клас и 2. клас

 

 

Учебни часове - ЦОУД

1.

от 12:15 до 12:50

Организиран отдих и физическа активност

2.

от 13:00 до  13:35

Самоподготовка

3.

от 13:45 до 14:20

Самоподготовка

4.

от 14:30 до  15:05

Самоподготовка

5.

от 15:15 до  15:50

Организиран отдих и физическа активност

6.

от 16:00 до  16:35

Занимания по интереси

 

 

2.2 Разпределение на часовете в целодневната организация на учебния ден 3. клас

 

 

Учебни часове - ЦОУД

1.

от 13:00  до 13:40

Организиран отдих и физическа активност

2.

от 13:45 до  14:25

Самоподготовка

3.

от 14:35 до 15:15

Самоподготовка

4.

от 15:25 до  16:05

Самоподготовка

5.

от 16:15 до  16:55

Организиран отдих и физическа активност

6.

от 17:05 до  17:45

Занимания по интереси

 

 

3. Разпределение на учебните часове за учениците от 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас и 7. клас

 

  1. 8:00 – 8:40
  2. 8:50 – 9:30
  3. 9:40 – 10:20
  4. 10:40 – 11:20
  5. 11:30 – 12:10
  6. 12:20 – 13:00
  7. 13:10 – 13:50

 Учебният час за спортни дейности се провежда веднъж седмично.