Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Д Н Е В Е Н   Р Е Ж И М

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

 

  1. Разпределение на учебните часове за учениците от I и II клас:

         

           а/ преди обяд:

          1. 8.00  -  8.35 ч.

          2. 8.50 -  9.25 ч.

          3. 9.45 - 10.20 ч.

            4. 10.35 – 11.10 ч.

            5. 11.25 -  12.00 ч.

 

           б/ след обяд:

 

 

Учебни часове - ЦОУД

1.

от 12.00 до 12.30

Обяд

2.

от 12.30  до 13.00

Организиран отдих и спорт

3.

от 13.00 до  13.35

Самоподготовка

4.

от 13.35 до 13.45

Междучасие

5.

от 13.45 до 14.20

Самоподготовка

6.

от 14.20 до 14.30

Междучасие

7.

от 14.30 до  15.05

Самоподготовка

8.

от 15.05  до 15.15

Междучасие

9.

от 15.15 до  15.50

Занимания по интереси

10.

от 15.50 до  15.55

Междучасие

11.

от 15.55 до  16.30

Организиран отдих и спорт

 

            Учебният час за спортни дейности се провежда веднъж седмично.

 

 

Разпределение на учебните часове за учениците от III, IV, V, VI и VII клас:

 1. 8,00 – 8,40 ч.

2. 8,50 – 9,30 ч.

   3. 9,40 – 10,20 ч.

     4. 10,40 – 11,20 ч.

     5. 11,30 – 12,10 ч.

     6. 12,20 – 13,00 ч.

      7. 13,10 – 13,50 ч.

           Учебният час за спортни дейности се провежда веднъж седмично