Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Графици класни и контролни

 

Г Р А Ф И К

 

КЛАСНИ РАБОТИ – І СРОК – УЧЕБНА 2023/2024 г.

 

 

Клас

Български език и литература

Математика 

V а

13.12.2023 г.

20.12.2023 г.

V б

13.12.2023 г.

20.12.2023 г.

V в

13.12.2023 г.

20.12.2023 г.

V г

13.12.2023 г.

20.12.2023 г.

VІ а

14.12.2023 г.

10.01.2024 г.

VІ б

14.12.2023 г.

10.01.2024 г.

VІ в

14.12.2023 г.

10.01.2024 г.

VІ г

14.12.2023 г.

10.01.2024 г.

VІІ а

14.12.2023 г.

11.01.2024 г.

VІІ б

14.12.2023 г.

11.01.2024 г.

VІІ в

14.12.2023 г.

11.01.2024 г.

VІІ г

14.12.2023 г.

11.01.2024 г.