Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

График за консултации с учениците - 1-4 клас

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

УЧЕБНА 2022/2023 г. – I срок.

Учител

Клас

Ден

Час

Място

1.

Мариана  Недева

I а

четвъртък

12:00-12:40

Класна стая

2.

Станимира Фандъкова

I б

вторник

12:00-12:40

Класна стая

3

Николина Демирева

I в

понеделник

12:00-12:40

Класна стая

4.

Красимира Митева

II а

петък

12:15-12:55

Класна стая

5.

Янка Кирилова

II б

петък

12:15-12:55

Класна стая

6.

Елена Миткова

II в

петък

12:15-12:55

Класна стая

7.

Бояна Петкова

III а

петък

12:20-13:00

Класна стая

8.

Руска Драгоева

III б

петък

12:20-13:00

Класна стая

9.

Даниела Кирова

III в

вторник

13:00-13:40

Класна стая

10.

Катя Луланска

IV а

вторник

13:00-13:40

Класна стая

11.

Петя Дунчева

IV б

четвъртък

13:00-13:40

Класна стая

12.

Яна Кокошарова

IV в

вторник

13:00-13:40

Класна стая

13.

Женя Незами

II, III,   IV

петък

12:10-12:50

Класна стая III в

 

Настоящият график е утвърден със Заповед № РД- 09-12/15.09.2022 г. на директора на Основно училище  „Д-р Иван Селимински“ гр. Сливен.