Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

График за консултации с учениците - 1-4 клас

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

УЧЕБНА 2023/2024 г. – I срок.

Учител

Клас

Ден

Час

Място

1.

СТАНИМИРА ГАНЧЕВА

I а

петък

11:25-12:00

класна стая Iа

2.

ПЕТЯ ДУНЧЕВА

I б

петък

11:25-12:00

класна стая Iб

3

МАРИЯ ГЕРАСОВА

I в

петък

11:25-12:00

класна стая Iв

4.

МАРИАНА  НЕДЕВА

II а

вторник

12:00-12:35

класна стая IIа

5.

СТАНИМИРА ФАНДЪКОВА

II б

вторник

12:00-12:35

класна стая IIб

6.

НИКОЛИНА ДЕМИРЕВА

II в

вторник

12:00-12:35

класна стая IIв

7.

КРАСИМИРА МИТЕВА

III а

петък

12:20-13:00

класна стая IIIа

8.

ЯНКА КИРИЛОВА

III б

петък

12:20-13:00

класна стая IIIб

9.

ЕЛЕНА МИТКОВА

III в

вторник

13:10-13:50

класна стая IIIв

10.

БОЯНА ПЕТКОВА

IV а

петък

12:15-12:55

класна стая IVа

11.

РУСКА ДРАГОЕВА

IV б

петък

12:15-12:55

класна стая IVб

12.

ДАНИЕЛА КИРОВА

IV в

петък

12:15-12:55

класна стая IVв

13.

ЖЕНЯ НЕЗАМИ

II, III,   IV

петък

12:15-12:55

класна стая IIIв

 

Настоящият график е утвърден със Заповед № РД- 09-09/15.09.2023 г. на директора на Основно училище  „Д-р Иван Селимински“ гр. Сливен.