Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

График за консултации с учениците - 5-7 клас

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

УЧЕБНА 2022/2023 г. - I срок

Учител

Клас

Ден

Час

Място

1

ДОНКА СЛАВОВА

сряда

13:00-13:40

Класна стая VII г     клас

2

ВАНЯ ПЕНЧЕВА

сряда

13:00-13:40

Класна стая VII а клас

3

д-р ВЛАДИМИРА ТЕНЕВА 

четвъртък

14:00-14:40

 

Класна стая VII а клас

4

ДИНКО ПАСКАЛЕВ

четвъртък

14:00-14:40

 

Класна стая VII а клас

5

КРАСИМИРА ГИНЧЕВА

сряда

14:00-14:40

 

Класна стая V г клас

6

ГАЛИНА ЗАБУНОВА

понеделник

13:10-13:50

Класна стая V б клас

7

ЙОАНА ДИНЕВА

6,7  

вторник

13:50-14:30

Класна стая VII а клас

8

МАРТИНА ВЪЛЕВА

6

четвъртък

13:50-14:30

Класна стая VI б клас

9

ТОНКА  ЦУЦОВА

5

понеделник

13:00-13:40

Класна стая V а клас

10

ДИАНА ПЕТРОВА

5,7 

вторник

13:50-14:30

Класна стая V г клас

11

ДАРИНА УЗОВА

5,6,7 

петък

13:10-13:50

Класна стая VI а клас

12

СНЕЖАНА ТОМОВА

5,6,7 

понеделник

13:50-14:30

Класна стая VII а клас

13

ДИЯНА ДАМЯНОВА

5,6,7 

понеделник

13:10-13:50

Класна стая V в клас

14

ВАСИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА

6,7 

вторник

14:00-14:40

 

Класна стая VI в клас

15

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

понеделник

13:50-14:30

Класна стая VI а клас

16

ДЕЯНА БАКАЛСКА

петък

13:10-13:50

Класна стая VII в клас

17

ТЕОДОРА БОНЕВА

понеделник

13:00-13:40

Класна стая V г клас

 

Настоящият график е утвърден със Заповед № РД- 09-12/15.09.2022 г. на директора на Основно училище  „Д-р Иван Селимински“ гр. Сливен.