Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Почивни дни и ваканции за учебната 2022-2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г. – I - XII клас

Неучебни дни

*02.03.2023 – Празник на училището (неучебен, присъствен ден)

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Официални празници

22.09.2022 - Ден на Независимостта на България

01.11.2022 – Ден на народните Будители

03.03.2023 - Освобождението на България

07.04.2023 - Разпети Петък (петък преди Великден)

01.05.2023 - Ден на труда

06.05.2023 – Гергьовден (8.05.2023 – неработен ден)

24.05.2023 - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

25.05.2023  - Неучебен, присъствен ден за културни и просветни дейности

 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

16.05.2023 г.

 

 

 

 

XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2023 г.

 

 

 

 

І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г.

 

 

 

 

IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г.

 

 

 

 

VII клас