Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Почивни дни и ваканции за учебната 2022-2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2024 г. – I - XII клас

Неучебни дни

*01.03.2024 – Празник на училището (неучебен, присъствен ден)

17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Официални празници

22.09.2023 - Ден на Независимостта на България

01.11.2023 – Ден на народните Будители

03.03.2024 - Освобождението на България

01.05.2024 - Ден на труда

03.05.2024 - Разпети Петък (петък преди Великден)

06.05.2024 – Гергьовден 

24.05.2024 - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

25.05.2024 - Неучебен, присъствен ден за културни и просветни дейности

 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

13.05.2024 г.

 

 

 

 

XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г.

 

 

 

 

І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г.

 

 

 

 

IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2023 г.

 

 

 

 

VII клас