Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен

Почивни дни и ваканции

Ваканции:

Есенна - 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна – 2
4.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна – 01.02.2022 г.
Пролетна – 0
1.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.

Неучебни дни:

26.10.2021 г. - Празник на град Сливен

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25
.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден